(1)
Sarmadika, I. N. A.; Artana, I. W.; Muka, I. W. PENGARUH PENAMBAHAN SERAT SERABUT KELAPA DENGAN SERBUK KAYU TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH BETON. WidyaTeknik 2022, 17, 1-73.