Sarmadika, I. N. A., Artana, I. W., & Muka, I. W. (2022). PENGARUH PENAMBAHAN SERAT SERABUT KELAPA DENGAN SERBUK KAYU TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH BETON. Widya Teknik, 17(01), 1-73. https://doi.org/10.32795/widyateknik.v17i01.2976