Sarmadika, I Nyoman Agus, I Wayan Artana, and I Wayan Muka. 2022. “PENGARUH PENAMBAHAN SERAT SERABUT KELAPA DENGAN SERBUK KAYU TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH BETON”. Widya Teknik 17 (01), 1-73. https://doi.org/10.32795/widyateknik.v17i01.2976.