[1]
I. N. A. Sarmadika, I. W. Artana, and I. W. Muka, “PENGARUH PENAMBAHAN SERAT SERABUT KELAPA DENGAN SERBUK KAYU TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH BETON”, WidyaTeknik, vol. 17, no. 01, pp. 1-73, Apr. 2022.