Sarmadika, I. N. A., I. W. Artana, and I. W. Muka. “PENGARUH PENAMBAHAN SERAT SERABUT KELAPA DENGAN SERBUK KAYU TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH BETON”. Widya Teknik, Vol. 17, no. 01, Apr. 2022, pp. 1-73, doi:10.32795/widyateknik.v17i01.2976.