Mahapatni, I. A. P., I. B. Wirahaji, and I. W. Artana. “Perubahan Penggunaan Kayu Tertentu Sebagai Bahan Bangunan Tradisional Bali Di Kota Denpasar”. Widya Teknik, Vol. 13, no. 02, Oct. 2019, pp. 26-36, doi:10.32795/widyateknik.v13i02.507.