[1]
J. A. Ferdian, E. Andajani, and S. Rahayu, “Pengaruh Generativity, Experience Expectation dan Motivation Terhadap Visit Intention Pada Museum Mojopahit Mojokerto”, widyamanajemen, vol. 3, no. 1, pp. 97-106, Feb. 2021.